วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านโสก หมู่ที่ ๘ ณ ศาลาประชาคม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: