วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวัชรา ยวดทอง นายอำเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานจัดพิธีสวดพระปริตรและเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ข้าราชการ พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดศิริราษฎร์วัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Admin

Share: