วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับซื้อขยะชุมชน ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: