วันพุธที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งแก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: