วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดสงบอารมณ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ปลัดอำเภอเจริญศิลป์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

admin

Share: