วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: