วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตรวจรับงานโครงการขุดลอกขยายสระหนองทุ่ม(สระประปา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: