วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษาในวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดประชาสามัคคี บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน จิตอาสา เด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

admin

Share: