วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

admin

Share: