รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ระดับฝุ่น PM 2.5 วัดได้ : 11.5 µg/m3 >> อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) วัดได้ : 55 >> อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง

admin

Share: