รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ระดับฝุ่น PM 2.5 วัดได้ : 9.3 µg/m3 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) วัดได้ : 51 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง

admin

Share: