วันพุธที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวังอ้อยหนู (ประชาสามัคคี) พร้อมผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ของทุกปี)

admin

Share: