องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร บริเวณสามแยกบ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: