ราคากลางโครงก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดหน้าบ้าน นายเฉลียว บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

IMG_5930 IMG_5931 IMG_5932 IMG_5933 IMG_5934 IMG_5935 IMG_5936 IMG_5937

Share:

Author: admin