You are here: Home > ข่าวประกวดราคา > ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ(ลำห้วยวังนกเจ่าตอนบน)บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ(ลำห้วยวังนกเจ่าตอนบน)บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

IMG_5945 IMG_5946 IMG_5947 IMG_5948 IMG_5949 IMG_5950 IMG_5951

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS