ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา นายสมาน อำประเสริฐ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำลบทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

IMG_5952 IMG_5953 IMG_5954 IMG_5955 IMG_5956 IMG_5957 IMG_5958 IMG_5959

admin

Share: