ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมถนนลาดยางสายเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนองจานเชื่อมบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

IMG_5960 IMG_5961 IMG_5962 IMG_5963 IMG_5964 IMG_5965 IMG_5966

admin

Share: