ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน นายสวัสดิ์ บ้านโสก หมู่ที่8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารตำบลทุ่งแก

IMG_5967 IMG_5968 IMG_5969 IMG_5970 IMG_5971 IMG_5972 IMG_5973

Share:

Author: admin