กำหนดวันเวลาตรวจการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ(สระหนองผือ) หมู่ที่ 2

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอก  จำนวน 3  โครงการ-001-001

Share:

Author: admin