กำหนดวันเวลาตรวจการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำ(สระประปา) หมู่ที่ 8

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอก  จำนวน 3  โครงการ-002-002

Share:

Author: admin