You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ศาลากาญจาภิเษกหนองทุ่งมน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ศาลากาญจาภิเษกหนองทุ่งมน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS