วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ศาลากาญจาภิเษกหนองทุ่งมน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Share:

Author: admin