วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อพิจารณา อนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin