วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin