You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันที่พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ

วันที่พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS