You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS