วันที่ 11 มีนาคม 2563 อบต.ทุ่งแกจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)และฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

Share:

Author: admin