วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก นายวิจารณ์ มุทาพร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชนตำบลทุ่งแก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin