วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ท่านจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกและเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน)

Share:

Author: admin