วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 งานจัดเก็บภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ร้านค้า) ทุกหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin