วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน ให้กับกลุ่มสตรีภายในตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin