วันจันทร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทีมงานพนักงาน อบต.ทุ่งแก จัดตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ ในพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Share:

Author: admin