วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้บริหารและข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์

Share:

Author: admin