ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ

Share:

Author: admin