ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม)ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ประกาศการสำรวจเพิ่มเติมฯ2564
Share:

Author: admin