วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำจุดบริการประชาชนในตำบล ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

admin

Share: