วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกเวทีประชาคมบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งแก และเวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสร้างไพร

Share:

Author: admin