วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ออกเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกไชยวาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านโคกไชยวานน้อย

Share:

Author: admin