วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกประชุมประชาคม เพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และเวลา 13.00 ที่บ้านหนองจาน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองจาน หมู่ที่ 6

Share:

Author: admin