วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร อสม. ประจำหมุ่บ้านร่วมกันพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4

admin

Share: