ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย.2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
Share:

Author: admin