วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก

admin

Share: