นพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก #พัฒนาท้องถิ่นท้องที่

admin

Share: