เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนไม่หยุดชะงัก ครูศูนย์เด็ก ทุกคนจึงต้องออกไปดำเนินการให้เกิดการเรียนรู้ถึงที่บ้าน พร้อมนำสื่อการเรียนรู้นำไปดึงดูดความสนใจของเด็กๆเสริมอีกทางหนึ่งด้วยและผลิตสื่อเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ตอนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: