วันที่ 8 ตุลาคม 2564 อบต.ทุ่งแก ร่วมกับ สภ.เจริญศิลป์ ซ้อมแผนการป้องกันและระงับเหตุ

Share:

Author: admin