วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในตำบลและคณะครูนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลทุ่งแก จัดกิจกรรมรวมพลังเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

admin

Share: