วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ศาลากาญจนาภิเษกหนองทุ่งมน

Share:

Author: admin