28 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดเตรียมสถานที่ประจำจุดตรวจในตำบลตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

Share:

Author: admin