วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการงบประมาณ ประจำปี 2565 และการรายงานผลโครงการประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: