วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ออกตรวจจุดบริการประชาชนในตำบล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ สมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในการสัญจรไป-มา ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 (7 วันอันตราย)

admin

Share: