งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการจัดเก็บภาษีร้านค้าในเขตตำบลทุ่งแก ประจำปี ๒๕๖๕ #ท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง #ท้องถิ่นจะก้าวไกลถ้าร่วมใจชำระภาษี

admin

Share: